Į styginių kvinteto puslapį


Edmundas  Kulikauskas

 

Violončelininkas Edmundas Kulikauskas 1979 m. baigė M. K. Čiurlionio

menų mokyklos mokytojo R.Armono violončelės klasę.

1979 – 1984 m. studijavo Maskvos P.Čaikovskio Konservatorijoje pas

vieną žymiausių violončelės mokyklos pedagogių  - prof. Nataliją

Šachovskąją.

Nuo 1989 m. buvo Lietuvos Valstybinio simfoninio orkestro

violončelių grupės koncertmeisteris.

1990 m. buvo pakviestas dirbti į Valstybinį Lietuvos kvartetą.

Nuo 1996 m. atlikėjas dirba Lietuvos Nacionalinio simfoninio orkestro

violončelių grupės koncertmeisteriu.

Viena iš svarbesnių violončelininko veiklos krypčių – šiuolaikinė

lietuvių kompozitorių muzika. ". Į

kompaktines plokšteles Anglijos kompanijos "ASV ir  Švedijos "BIS"

įrašyti lietuvių kompozitorių kūriniai.

Šiuo metu E.Kulikauskas dirba ne tik Nacionaliniame simfoniniame

orkestre, bet griežia ir šiuolaikinės muzikos ansamblyje "Gaida" bei

fortepijoniniame trio "Kaskados".

2002 m. rugpjūčio mėnesį vykusiame IX –ame tarptautiniame

J.Bramso konkurse su "Kaskadų" trio atlikėjas laimėjo I-ąją premiją.

Su įvairiais kolektyvais E.Kulikauskas koncertavo daugelyje Europos

šalių, Izraelyje, Japonijoje.

Nuo 2004 m. dėsto Muzikos ir Teatro akademijoje.

 

 

Dainius Palšauskas

 

Gimė 1964m.

1982m. baigė M.K. Čiurlionio menų mokyklą.

1987m. baigė Lietuvos muzikos akademiją

Jaunųjų atlikėjų konkurso ir Tarprespublikinio konkurso Rygoje laureatas

Groja įvairiuose ansambliuose. Padaręs daug radijo ir televizijos įrašų.

Nuo 1986m. yra Lietuvos kamerinio orkestro violončelių grupės koncertmeisteris.

 

 

Lionius Treikauskas

 

1981m. baigė Lietuvos muzikos akademiją.

Nuo 1979 grojo Lietuvos operos ir baleto  teatre, o nuo 1988 -ųjų Nacionaliniame  simfoniniame orkestro violončelių grupėje.

Grojo įvairiuose muzikiniuose ansambliuose (Trio, kvartetai, kvintetai, sekstetai ) Koncertuoja  daugelyje  Europos šalių.

1993 metais  įkūrė  Vilniaus styginių kvintetą, kuris jau surengė daugiau nei 700 pasirodymų . Kuria šiam kolektyvui  programas ir aranžuotes.

Groja violončelių kvintete QuinCelli.

Yra kamerinio ansamblio INTERMEZZO vadovas.

 

 

Raimundas Jasiukaitis

 

Violončelę studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos aspirantūroje pas profesorių M. V. Milmaną.

Nuo 1987 m. - Nacionalinio simfoninio orkestro artistas, dabar – koncertmeisterio pavaduotojas. Nuo 1989 m. iki šiol yra Nacionalinės filharmonijos ansamblio “Musica Humana” artistas.

R. Jasiukaitis yra grojęs Vilniaus Universiteto “Bancheto musicale”, “Verkių rūmų” ansambliuose. Daugiau, kaip dešimt metų dėstė violončelę B. Dvariono dešimtmetėje vaikų muzikos mokykloje. Su ansambliu “Baltic trio” koncertavo Lietuvoje bei užsienyje.

Vilniaus operos ir baleto teatro, “Vilniaus festivalio” bei Lietuvos kamerinio orkestro sudėtyje grojo Lietuvos bei kitų šalių scenose.  Su ansambliu “Musica Humana” dalyvavo tarptautiniuose  muzikos festivaliuose. 

Soliniame atlikėjo repertuare yra žymių baroko epochos bei šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių kūrinių.

Dalyvauja styginių kvinteto “Intermezzo” bei violončelių kvinteto QuinCelli koncertinėje veikloje.

Su įvairiais kolektyvais  koncertuoja įvairiose pasaulio šalyse.

 

 

Dainius Misiūnas

 

Gimė 1971m. Mokėsi M. K. Čiurlionio menų mokykloje A. Palšausko violončelės klasėje.

1989m. Jaunųjų atlikėjų konkurse laimėjo II vietą.

Baigė Lietuvos  Muzikos Akademiją  prof. S. Sondeckienės violončelės klasę.

Dar studijuodamas grojo įvairiuose ansambliuose. Su styginių kvartetu dalyvavo Londone vykusiame konkurse. Koncertavo Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių.

Baigęs studijas keletą metų grojo Lietuvos Kameriniame orkestre.

Šiuo metu dirba Lietuvos Nacionaliniame orkestre.

Koncertuoja su įvairios sudėties ansambliais.

 

 


Į styginių kvinteto puslapį